Dijital ve Dijital Olmayan Özellikli | Hem B2B Hem B2C

AÇIKLAMA

Most el ve kol fonksiyonlarında kısıtlılık-rahatsızlık-fonksiyonel bozukluk yaşayan hastalar, çocuklar ve yaşlıların fizik tedavi ve rehabilitasyonlarında kullanılması için, özel bir algoritmayla çalışan el ve nesne üzerinden dokunmatik özellikli rehabilitasyon-fizik tedavi oyun sistemleri sunar.

PAYLAŞ

TAKIM
Muhammed Kılınç
Özgür ünver
Sibel Aksu Yıldırım

Fikir

Most, üst ekstremitelerinde (omuz, kol ve el) kısıtlılık yaşayan nörolojik hastaların rehabilitasyonunda kullanılmak üzere, özel algoritma ile çalışan, dokunmatik özellikli bir akıllı aktivite masası sunar. Hastalar, akıllı masada kendilerine özel geliştirilen ve derecelendirilen çeşitli oyunlaştırılmış aktiviteleri gerçekleştirerek üst ekstremite fonksiyonlarını geliştirerek fizik tedavi-rehabilite süreçlerini gerçekleştirirler. Most’un geliştirdiği akıllı fizik tedavi ve rehabilitasyon masasının en önemli özelliği; bireye özgü oyun haritası geliştirebilmesi ve bu sayede hastaya, kendisine özel ve faydalı egzersizleri bol bol tekrar edebilme imkanı sunmasıdır. 

Tanıtım

Günümüz tıp ve sağlık bilimlerinin en önemli felsefelerinden biri, hastalığa bağlı tanı ve tedaviden uzaklaşıp hastaya, hastanın ihtiyaçlarına, fiziksel ve duyusal durumuna özel tedavilerin geliştirilmesidir. Bu nedenle tüm dünyada bireye özel tedavi programları tercih edilmektedir. Rehabilitasyon teknolojilerindeki büyük ilerlemelere rağmen ülkemizde ve Dünya’da kullanılan fizik tedaviyi destekleyici teknolojiler, henüz bireysellik ilkesini tam olarak karşılayamamaktadır.

Ayrıca rehabilitasyon sistemlerinde kullanılan oyunlar, hastaya özgü olmadığı gibi farklı kısıt derecelerine sahip hastalar için de aynı başlangıç ve ilerleme seviyelerine sahiptirler. Hatta çoğu zaman hasta olmayan insanların oynadığı oyunlar hastalarda egzersiz amacı ile kullanılmaktadır. Bu da etkisiz ve verimsiz tedavi süreçlerine, dolayısıyla daha yüksek maliyetlere ve uzayan veya çözümlenemeyen sağlık sorunlarına yol açmaktadır.

Most ise, çeşitli hastalıklar sonucu üst ekstremite fonksiyon yetersizliği yaşayan hastaların fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavisinde kullanılmak üzere kişiye özel ve yüksek verimlilikte teknolojik rehabilitasyon sistemleri sunar. Hastalar bu tedavi sisteminin sahip olduğu akıllı algoritma sayesinde kişisel rahatsızlık ve ihtiyaçlarına göre tedavi almanın yanı sıra, tedavi ötesi kazanımlar elde ederler. 

Oyunlaştırılmış aktiviteler hastanın üst ekstremitesinin var olan fonksiyonel kapasitesinin tamamını kullanabileceği şekilde tasarlanır, hastaya görsel ve işitsel uyarılar vererek hastanın motivasyonunun artmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra, hastanın kısıtlılık haritası çıkarmak, hastaya özgü ilerleme hızı oluşturmak, hastanın kısıtlılık seviyesine, yorgunluğuna, hastalık tipi vb. kıstaslara bağlı olarak kendini adapte edebilen oyunlaştırılmış egzersizler sunmak, her tedavi seansından sonra hastanın üst ekstremite ve el fonksiyonlarındaki değişimleri değerlendirmek ve böylelikle rehabilitasyonun sürecinin başarısını arttırmak ürünün sunduğu diğer artılardır.

Most’un geliştirdiği teknolojik ve akıllı rehabilitasyon masası; nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, sporcu sağlığı, pediatrik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon, protez-ortez rehabilitasyonu, iş ve uğraşı tedavisi, ergoterapi, kadın sağlığı fizyoterapisi, onkolojik rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon, romatolojik rehabilitasyon, az gören rehabilitasyonu, el rehabilitasyonu alanlarında kullanılabilir verimlilikte ve yapıdadır

Değer Önerisi

Most’un hastalara özel etkileşimli oyunlar üreten akıllı rehabilitasyon masası, fiziki tedavi ve rehabilitasyon sürecini en verimli hale getirip kısaltarak bu süreçteki maliyetleri düşürmenin yanı sıra; nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, sporcu sağlığı, pediatrik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon, protez-ortez rehabilitasyonu, iş ve uğraşı tedavisi, ergoterapi, kadın sağlığında fizyoterapi, onkolojik rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon, romatolojik rehabilitasyon, az gören rehabilitasyonu, el rehabilitasyonu alanlarında kullananılabilecek akıllı bir sistem ortaya koymaktadır.

Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Önemli Başarılar

Most’un özel bir algoritmaya sahip ve tamamen kendi ürünü olan USE-IT cihazının geliştirme aşaması başarı ile tamamlanmış ve satışa hazır hale getirilmiştir. Bu süreçte Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik yarışması ve Hacettepe Üniversitesi İnovasyon yarışmalarından ödüller kazanılmıştır.

Yaklaşık 15 akademik toplantıda (kongre, sempozyum, çalıştay) sunulan ve oldukça beğeni toplayan girişimin, Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümündeki erişkin hastalar ve Özel Bilge Eğitim merkezindeki çocuklarda etkinlik çalışmaları devam etmektedir.

Gelir Modeli

Ortalama teknolojiye sahip bir ürünü firmalar genelde 6 ayda amorti etmek isterler, ancak bu ürün Dünya çapında yenilik içereceğinden yaklaşık 60.000 TL’den rahatlıkla son kullanıcıya ulaştırılabileceği düşünülmektedir. Most’un satış politikası; son kullanıcıya doğrudan ulaşmak yerine distribütörlükler vererek Ar-Ge yoğun kısımda kalmak olacaktır. Distribütörlerle yapılacak görüşmeler sonucunda bu ürünün yaklaşık 35.000 TL civarında distribütörlere toptan satılacağı öngörülmüştür. Ürün maliyetinin ise yapılan ön araştırmalar sonucunda, Ar-Ge maliyeti hariç, 10.000 TL civarında olması beklenmektedir. Bir başka deyişle ürün başına 25.000 TL kâr öngörülmektedir.

Most’un diğer gelir modeli ise; ürünün doğrudan satışı yerine tedavi başına kiralanma modelidir. Bu modelde; Mesa, Bayındır, Acıbadem gibi vizyon hastanelere ürün ücretsiz olarak kurulacak ve yazılım ile oynanan oyun sayısının ay bazında sayımı yapılacaktır. Bir hastanenin oyun başına net 40 lira kazanacağı ve bu miktarının hastane ile yarı yarıya paylaşılacağı düşünüldüğünde, hasta başına 20 TL’lik gelir sahibi olunacaktır. Günde 10 hastanın, ayda 22 günden ve yılda 12 ay kullandığı düşünüldüğünde, bu gelir modelinden yıllık 52.800 TL’lik ciro beklenmektedir.

Yatırımın Öncelikli Kullanım Alanları

Alınacak olan yatırım öncelikle ürün üretimi ve üretim için gerekli olan malzemelerin tedarik edilmesinde kullanılacaktır. Ayrıca Most’un akademisyen bir ekip tarafından geliştirilmiş olmasının da etkisiyle, Hacettepe Üniversitesi Teknokent bünyesinde bir kuluçka merkezi kurulması planlanmaktadır. Ekonomik açıdan da uygun bir seçenek olan Teknokent, sahip olduğu bilimsel ve teknolojik altyapı ile ürünün üretim ve geliştirme süreçleri için oldukça avantajlı bir noktadır.

Hedef Pazar

Ürünün hedef pazarı genelde “Medikal Ürün Pazarı”, özelde ise; “Rehabilitasyon Ürünleri Pazarı”dır. Bu bağlamda temel müşteri kitlesi; rehabilitasyon hastaları, özel ve kamu hastaneleri, özel rehabilitasyon merkezleri, yaşlı bakım merkezleri, engellilere hizmet veren özel eğitim merkezleri, huzurevleri, maddi durumu iyi olan hastalar ve distribütörlerdir.

Hedef pazarda yer alan diğer müşteriler ise; fizik tedavi dal merkezleri, teknoloji destekli rehabilitasyona önem veren hastaneler, medikal firmalar ve Özel Eğitim Merkezi gibi kurum ve rehabilitasyon merkezleridir.

Hedef Pazarın Özellikleri

Hedef pazar halihazırda, mevcut ürünlerin %95’inin yurt dışından tedarik edilerek ülkemizde pazarlandığı, yani ithal ürünlerin tekelinde olan bir pazardır. Kamuda, ihale şartlarına bağlı ve iş bitirme belgesi almanın zorunlu olabildiği yoğun bir yurt içi talep bulunmaktadır. Sektördeki standart ürünler 12-36 ay vadeye kadar uzayabilse de, Most geliştirdiği ürünü doğrudan son kullanıcıya satmayacak olup distribütörlük vermeyi planladığından iş bitirme belgesi edinmek gibi süreçlerle zaman kaybetmeyecektir. Zaten Most’un barındırdığı teknolojiye sahip ürünler olan Lokomat veya Armeo power gibi ürünler peşin satılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, bir seanslık rehabilitasyon için 2017 yılının sonu itibariyle 139 TL ödemektedir. Rehabilitasyon cihazları ise seansın yaklaşık 1/3’ünde kullanılmaktadır. Dolayısıyla Most’un ürünü olan akıllı rehabilitasyon masasıyla hizmet verecek olan kurumlar, seans başına 139/3 = 46 TL gelir sağlayacaktır. 46 TL, firma giderleri düşüldükten sonra tahminen net 40 TL civarında olacaktır. Günde ortalama 10 hastanın kabul edildiği düşünüldüğünde ayda 22 günlük net çalışma ile kurumun yıllık 105.600 TL kar etmesi beklenmektedir.

Pazarlama Stratejisi

Most pazarlama stratejisinde çoğunlukla B2B olmak üzere B2C modelini de benimsemektedir. Temel müşteri kitlesi rehabilitasyon hastaları, özel ve kamu hastaneleri, özel rehabilitasyon merkezleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, el cerrahisi hastaneleri, engellilere hizmet veren özel eğitim merkezleri, huzurevleri, maddi durumu iyi olan hastalar ve distribütörlerdir.

Potansiyel müşterileri ise; fizik tedavi dal merkezleri, teknoloji destekli rehabilitasyona önem veren hastaneler ve sağlık merkezleridir. Most’un birincil etaptaki hedef müşterileri özel ve kamu hastaneleri ile rehabilitasyon merkezleridir. Ürün kurumlarla birebir görüşülerek pazarlanacak, sahip olduğu donanım ve uygun satış fiyatı sayesinde son derece cazip bir konumda yer alacaktır.

Rekabet Stratejisi

Most’un geliştirdiği akıllı rehabilitasyon ve fizik tedavi masası, ülkemizde mevcut ve hâlihazırda kullanılmakta olan robotik ürünlerle kıyaslandığında 1/10 gibi bir satış fiyatına sahip olacaktır: Bu nedenle fiyat hassasiyeti Most’un son derece lehine gelişecektir. Buna ek olarak medikal ürünlerde genellikle mevsimsellik yoktur ve satışlar düzenlidir.

Değişen sağlık sistemi ile birlikte fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yılda 20 seansla sınırlandırılmıştır. Hali hazırda var olan çözümler daha az etkili tedaviyi, daha yüksek fiyatlarla, sınırlı sayıdaki merkezde hastalara sunmaktadır. Bu nedenle daha kısa sürede, daha etkin tedavi sunan Most akıllı rehabilitasyon ve fizik tedavi masası, piyasada kendisine büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Most akıllı rehabilitasyon ve fizik tedavi masası ile hastaların üst ekstremite tedavileri daha etkili, daha az sürede ve daha az maliyetle gerçekleştirilecektir. Pazarda ihtiyaç ve ihtiyaca yönelik beklentiler; etkin, kısa sürede sonuç veren ve düşük maliyetli tedavi modelidir. Ayrıca hastaların teknolojik ürünlerle tedavi olma istekleri olduğu bilinmektedir. Bu beklentiler en temel ihtiyaçlar olup rasyoneldir. Bu nedenle çözüm katma değer oluşturmaktadır.

Aktivite masası, Kinectle entegre edilmiş projeksiyonlu uygulama, IMU’lar entegre edilmiş masa, kuvvet platformları içeren masa, farklı hasta grupları için satılacak oyunlar gibi dahil edilecek olan bir çok eklentiyle fonksiyonelleştirilecek ve içerisinde opsiyonel donanımlar barındıracaktır.

Muhammed Kılınç

Muhammed KILINÇ 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölümünden mezun olmuştur. HÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünden 2005 yılında bilim uzmanlığı, 2012 yılında doktora derecesi ve 2014 yılında yardımcı doçent unvanı almıştır. 2001 yılından beri akademik ve klinik çalışmalarını sürdürdüğü SBF FTR Bölümü, Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesinde, son 2 yıldır Ünite Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Bu süreçte SCI-Ex listesinde bulunan 14, diğer hakemli dergilerde ise 9 adet makalesi yayınlanmıştır. Ayrıca yurt dışı kongrelerde sunulmuş 56 adet bildirisi mevcuttur. Son yıllarda ise rehabilitasyonda robot teknolojileri alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Özellikle, mevcut proje önerisi ile ilgili olması açısından; “Rehabilitation robotics ontology on the cloud” isimli bildirisi 2013 yılında ABD’de “Teknolojik Rehabilitasyon” kongresinde sunulmuş ve 11 adet atıf almıştır. Ayrıca 2015 yılında Tübitak 1005 projeleri kapsamında desteklenmesine karar verilen “İnme Sonrası Üst Ekstremite Motor Rehabilitasyonunda Kullanılacak Prototip bir Robot Geliştirilmesi” başlıklı proje de araştırmacı olarak görev almıştır.

Özgür ünver

Yrd.Doç.Dr. Özgür Ünver Projedeki Görevi: Mühendislik Ekibi koordinasyonu ve oyun, sensör ve mekanik tasarım üzerine çalışmalar. Mühendislik Ekibi koordinasyonu, IMU + Kinect + Kuvvet Platformu + Projeksiyon seçimleri ve oyun ile entegrasyon yöntemlerinin belirlenerek ekibe aktarılması. Mühendislik Ekibi koordinasyonu ve test sonuçlarının yorumlanarak teknik açıdan geri bildirimlerin yapılması. Eğitim Durumu: 1. Lisans: ODTÜ, Makine Mühendisliği, 2003 2. Yüksek Lisans: Carnegie Mellon Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 2005 3. Doktora: Carnegie Mellon Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 2009 İş Deneyimi: 1. 2014-2015: UNOVA, Genel Müdür 2. 2010-2015: 40’a yakın KOBİ ve büyük ölçekli firma danışmanlığı 3. 2010-2015: Hacettepe Üniversitesi Akademisyen 4. 2004-2010: Hacettepe Üniversitesi Asistan 5. 2003-2004: AE reklam tasarım mühendisi

Sibel Aksu Yıldırım

Projedeki Görevi: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Koordinatörü Ürünün niteliklerinin geliştirilmesi, boyutlarına ve ergonomisine karar verilmesi, kısıtlılık haritasının geliştirilmesi, oyunların içeriğinin ve seviyelendirilmelerinin yapılması konularında çalışacaktır. Eğitim Durumu: 1. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Hacettepe Üniversitesi 1991 2. Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Hacettepe Üniversitesi 1994 3. Doktora Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Hacettepe Üniversitesi 1998 İş Deneyimi: 1. Ar.Gör. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Hacettepe Üniversitesi 1991-1998 2. Dr.Ar.Gör. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Hacettepe Üniversitesi 1998-1999 3. Yard.Doç. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Hacettepe Üniversitesi 1999-2003 4. Doç. Dr. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Hacettepe Üniversitesi 2003-2009 5. Prof. Dr. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Hacettepe Üniversitesi 2009-Devam ediyor 6. Dekanlık Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2014-Devam ediyor


Sosyal Ağ ile Bağlan

- VEYA -

Üye Ol

STARTUPFON.COM
İŞLEV​​ VE ​​KULLANIM ​​KOŞULLARI

1. STARTUPFON.COM ’ A​​ HOŞGELDİNİZ

Startupfon.com; bir İstanbul Startup Angels markası olarak, yatırımcılar ve girişimcileri buluşturan bir platformdur.

İş modeline göre bir getiri beklentisi olan yatırımcıların (“Yatırımcı​”) elektronik ortamda proje sahiplerine ve girişimcilere (“Girişimci​”) belirli kurallar dahilinde finansman sağlanması amacıyla kurulan kitlesel fonlama platformlarına ilişkin düzenlemelerin ülkemizde çok yakında yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Startup Fon; mevzuattaki gelişmeleri çok yakından takip etmekte ve Türkiye’nin ilk kitlesel fonlama platformlarından biri olarak Yatırımcı ve Girişimcilere hizmet sağlamayı hedeflemektedir.

Kitlesel fonlamaya ilişkin taslak düzenlemelerin henüz yasalaşmaması sebebiyle startupfon.com an itibariyle hiçbir şekilde kitlesel fonlama hizmeti sunamamaktadır. Buna mukabil kitlesel fonlamaya yönelik taslak düzenlemelerin yasalaşması ile birlikte Startup Fon gerekli lisansları alarak işbu platformu kitlesel fonlama platformu haline getirmek niyetindedir ve bunun için gerekli çalışmaları yapacaktır.

Bu nedenle bu yazılım platformu sadece mevcut üyelere yönelik bir fonlama değil, bilgi ve​​ iletişim​ ​platformudur.

İşbu Kullanım Koşulları mevcut faaliyetlerimize ilişkin hüküm ve koşulları içermektedir. Platformun kitlesel fonlama platformuna terfi ettirilmesi halinde mevcut üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacak ve bu kapsamda yeni üyelik sözleşmeleri sunulacaktır.

İstanbul Startup Angels, startupfon.com ve buna bağlı hizmetlerin içeriğinde ve kullanım koşullarında her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler yayınlandıkları andan itibaren geçerlilik kazanır.

İşbu Kullanım Koşulları’nda yer alan herhangi bir hükmün geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemez.

2. ÜYELİK

Kullanıcılar girişimci ve yatırımcı olarak Startupfon.com’a üye olabilirler. Startupfon.com’un girişimciyi üye olarak kabul etmesi ve portföyünde yer vermesi tamamen kendisinin takdirindedir.

a. Girişimcinin ​​platformdaki ​​yeri ​​ve ​​platformu ​​kullanım ​​koşulları:

Girişimci aşağıdaki bilgi ve belgeleri Startupfon.com yöneticisine doğru ve tam bir şekilde sağlar. Platformun ilerleyen süreçte kitlesel fonlama platformuna yasal olarak dönüşümü tamamlandığında kullanım koşulları değişeceğinden işbu talep olunan bilgi ve belgeler de değişiklik gösterebilecektir.

 • Fikir
 • İş Modeli
 • Pazar payı incelemeleri ve öngörüleri
 • Takım ve girişimcilerin özgeçmişleri
 • Mevcut yatırımcılar
 • Şirket esas sözleşmesi
 • Son üç döneme ait bilanço ve gelir gider tabloları
 • Startupfon.com, yöneticisinden talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler
Girişimcinin yukarıdaki bilgi ve belgeleri doğru ve tam bir şekilde Startupfon.com yöneticisine sağlamasını takiben Startupfon.com’da Girişimci adına bir profil sayfası açılır ve Yatırımcı adayları bu profil sayfası üzerinden inceleme yapabilir, Girişimciye soru sorabilir ve toplantı talep edebilirler.

Girişimci beyan ettiği bilgi ve belgeleri her zaman güncel tutmakla yükümlüdür.

Girişimcinin;

 1. Diğer girişimcilere veya yatırımcılara zarar verebilecek davranışlarda bulunması veya
 2. Girişimci’nin, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile Startupfon.com platformunun veya internet sitesinin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olduğunun Startupfon.com tarafından tespit edilmesi veya
 3. Startupfon.com markalarının itibarına zarar verebilecek davranışlarda bulunması veya
 4. Startupfon.com’a beyan ettiği bilgi ve belgelerde eksiklik veya yanlışlık bulunması veya
 5. Mevzuattan kaynaklanan bir aykırılığın vuk’u bulması halinde

Startupfon.com, Girişimciyi herhangi bir bedel ödemeksizin geçici veya kalıcı olarak derhal Startupfon.com sisteminden çıkarabilir. Üyeliğe ilişkin diğer konular üyelik sözleşmesinde belirlenecektir.

b. Yatırımcı’nın ​​platformdaki ​​yeri​​ ve ​​kullanım ​​koşulları:

Yatırımcı, Startupfon.com platformuna üye olarak, platformdaki Girişimci profillerini inceleyebilir, Girişimciye soru sorabilir ve toplantı talep edebilir.

Yatırımcı, kitlesel fonlamaya ilişkin mevzuat yasalaşıncaya ve Startupfon.com kitlesel fonlama platformu işletmek için gerekli izin ve lisansları alana kadar, Startupfon.com üzerinden Girişimciye online platformda herhangi bir finansman sağlayamaz, herhangi bir nam altında online platformda ödeme yapamaz.

Yatırımcının;

 1. Diğer girişimcilere veya yatırımcılara zarar verebilecek davranışlarda bulunması veya
 2. Yatırımcının, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile Startupfon.com platformunun veya internet sitesinin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olduğunun Startup Fon.com tarafından tespit edilmesi veya
 3. Startupfon.com markalarının itibarına zarar verebilecek davranışlarda bulunması veya
 4. Startupfon.com’a beyan ettiği bilgi ve belgelerde eksiklik veya yanlışlık bulunması veya
 5. Mevzuattan kaynaklanan bir aykırılığın meydana gelmesi halinde Startupfon.com Yatırımcıyı herhangi bir bedel ödemeksizin geçici veya kalıcı olarak derhal Startupfon.com sisteminden çıkarabilir. Üyeliğe ilişkin diğer konular üyelik sözleşmesinde belirlenecektir.

3. STARTUP​​FON ’ UN ​​SORUMLULUK ​​SINIRI

 • Startupfon.com kitlesel fonlamaya ilişkin mevzuat yasalaşıncaya, mevzuat uyarınca gerekli izin ve lisansları alıp tüm gereklilikleri yerine getirinceye kadar herhangi bir kitlesel fonlama faaliyeti yürütmez bağış, sermaye veya başkaca bir nam altında fonlama saiki ile yatırımcıdan veya üçüncü kişilerden asla para, mevduat, fon ve sair kıymet toplayamaz. Bu nedenle, bu platformun mevcut faaliyeti, hükümetten veya sair kamu kurumundan izin alınarak icra edilen imtiyazlı faaliyet olmamakla, Startup Fon’un hafif kusurlarından hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • İstanbul Startup Angels, Startupfon.com ve buna bağlı hizmetlerde kendi kontrolü dışında gerçekleşen teknik arızalar dahil olmak üzere mücbir sebepler veya benzer sebeplerle oluşacak aksaklıklardan ve kesintilerden sorumlu değildir. Startupfon.com ve buna bağlı hizmetlere ilişkin içerik ve hizmetlerin kalitesi, doğruluğu, güncelliği, güvenirliği, güvenliği, performansı, amaca uygunluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın açık veya zımni hiçbir garanti verilmemektedir.
 • Startupfon.com yalnızca yer sağlayıcı olup, hiçbir şekilde içerik kontrolü yapmaz, Girişimci yahut Yatırımcı tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmez ve işbu bilgilerin eksik olmaması yahut yanıltıcı olmasından sorumlu tutulamaz. Startupfon.com ziyaretçilerin bu internet sitesinde yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği eylemler ya da uğradığı zararlardan sorumlu değildir.
 • Girişimciler ve Yatırımcılar, kendilerine münhasıran temin edilen kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden sorumludurlar. Kullanıcı adı, şifre veya sair hesap bilgilerinin üyenin kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve/veya bu sebeple uğrayabileceği her türlü zarar dolayısıyla Startup Fon’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Startupfon.com, internet sitesi üzerinden kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin işlettiği internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere bağlantı (=link) verebilir. Bu bağlantılar, ilgili internet sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesini ya da içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir açık veya zımni beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. İnternet sitesi üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu internet sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler ya da bunların içeriği hakkında Startupfon.com veya İstanbul Startup Angels’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır

4. STARTUP​​FON ’ UN​ ​FİKRİ ​​MÜLKİYET ​​HAKLARI

Startupfon.com ve buna bağlı tüm yazılım, kaynak kodu ve diğer unsurların tasarımı, içeriği, ara yüzü, yazılım kodları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Startupfon.com ve buna bağlı tüm yazılım, kaynak kodu ve hizmetlere ilişkin tüm unsurlar Startup Fon’a aittir ve önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz, ters mühendislik yapılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tercüme edilemez, yeniden yayınlanamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz.

Startupfon.com ve buna bağlı hizmetlerde yer alan bilgi ve veriler kullanıcıların yalnızca kişisel kullanımı için sunulmaktadır ve hiçbir şekilde ticari amaçlar veya resmi değerlendirmeler için referans alınamaz veya kullanılamaz. Startup Fon, kullanıcıların Startupfon.com ve buna bağlı tüm hizmetlerde yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği işlemlerden ya da bunlar nedeniyle uğradığı zararlardan sorumlu değildir. Reşit olmayan kullanıcılar Startupfon.com ve buna bağlı tüm hizmetleri kullanamazlar.

5. GİZLİLİK ​​VE ​​KİŞİSEL ​​VERİLERİN​ ​İŞLENMESİ

Startupfon.com platformunda beyan ettiğiniz ve veya sair yollar ile Startup Fon’un edindiği kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen Kişisel Veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve KVKK kapsamında size tanınan haklar Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Çerez Politikası’nda (“Aydınlatma Metni”) yer almaktadır. Yatırımcı veya Girişimci olarak Startupfon.com platformuna üye olarak işbu Aydınlatma Metni’ne ve Aydınlatma Metni içerisinde yer alan ve açık rızanızı gerektiren kişisel veri işleme türlerinin her birine açık rıza vermektesiniz.

6. UYGULANACAK ​​HUKUK ​​VE ​​YETKİLİ ​​MAHKEME

İşbu Kullanım Koşulları Türk hukukuna tabidir. Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanabilecek her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İRTİBAT​​ BİLGİLERİ:

Startupfon.com​​ yöneticisi:
E-mail: ​destek@startupfon.com

Ticaret​​ Unvanı:​ İstanbul Melek Yatırımcı Merkezi Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi
MERSİS​​ No:​​ 0481056719239353
Ticaret ​​Sicil ​​No: ​​796900
Adres:​ Esentepe mahallesi, Talatpaşa cad. No:5 34394 Şişli, İstanbul

Kapat


Zaten hesabınız var mı? Oturum aç
Şifremi Unuttum


Sosyal Ağ ile Bağlan

- VEYA -

Üye Ol

STARTUPFON.COM
İŞLEV​​ VE ​​KULLANIM ​​KOŞULLARI

1. STARTUPFON.COM ’ A​​ HOŞGELDİNİZ

Startupfon.com; bir İstanbul Startup Angels markası olarak, yatırımcılar ve girişimcileri buluşturan bir platformdur.

İş modeline göre bir getiri beklentisi olan yatırımcıların (“Yatırımcı​”) elektronik ortamda proje sahiplerine ve girişimcilere (“Girişimci​”) belirli kurallar dahilinde finansman sağlanması amacıyla kurulan kitlesel fonlama platformlarına ilişkin düzenlemelerin ülkemizde çok yakında yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Startup Fon; mevzuattaki gelişmeleri çok yakından takip etmekte ve Türkiye’nin ilk kitlesel fonlama platformlarından biri olarak Yatırımcı ve Girişimcilere hizmet sağlamayı hedeflemektedir.

Kitlesel fonlamaya ilişkin taslak düzenlemelerin henüz yasalaşmaması sebebiyle startupfon.com an itibariyle hiçbir şekilde kitlesel fonlama hizmeti sunamamaktadır. Buna mukabil kitlesel fonlamaya yönelik taslak düzenlemelerin yasalaşması ile birlikte Startup Fon gerekli lisansları alarak işbu platformu kitlesel fonlama platformu haline getirmek niyetindedir ve bunun için gerekli çalışmaları yapacaktır.

Bu nedenle bu yazılım platformu sadece mevcut üyelere yönelik bir fonlama değil, bilgi ve​​ iletişim​ ​platformudur.

İşbu Kullanım Koşulları mevcut faaliyetlerimize ilişkin hüküm ve koşulları içermektedir. Platformun kitlesel fonlama platformuna terfi ettirilmesi halinde mevcut üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacak ve bu kapsamda yeni üyelik sözleşmeleri sunulacaktır.

İstanbul Startup Angels, startupfon.com ve buna bağlı hizmetlerin içeriğinde ve kullanım koşullarında her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler yayınlandıkları andan itibaren geçerlilik kazanır.

İşbu Kullanım Koşulları’nda yer alan herhangi bir hükmün geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemez.

2. ÜYELİK

Kullanıcılar girişimci ve yatırımcı olarak Startupfon.com’a üye olabilirler. Startupfon.com’un girişimciyi üye olarak kabul etmesi ve portföyünde yer vermesi tamamen kendisinin takdirindedir.

a. Girişimcinin ​​platformdaki ​​yeri ​​ve ​​platformu ​​kullanım ​​koşulları:

Girişimci aşağıdaki bilgi ve belgeleri Startupfon.com yöneticisine doğru ve tam bir şekilde sağlar. Platformun ilerleyen süreçte kitlesel fonlama platformuna yasal olarak dönüşümü tamamlandığında kullanım koşulları değişeceğinden işbu talep olunan bilgi ve belgeler de değişiklik gösterebilecektir.

 • Fikir
 • İş Modeli
 • Pazar payı incelemeleri ve öngörüleri
 • Takım ve girişimcilerin özgeçmişleri
 • Mevcut yatırımcılar
 • Şirket esas sözleşmesi
 • Son üç döneme ait bilanço ve gelir gider tabloları
 • Startupfon.com, yöneticisinden talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler
Girişimcinin yukarıdaki bilgi ve belgeleri doğru ve tam bir şekilde Startupfon.com yöneticisine sağlamasını takiben Startupfon.com’da Girişimci adına bir profil sayfası açılır ve Yatırımcı adayları bu profil sayfası üzerinden inceleme yapabilir, Girişimciye soru sorabilir ve toplantı talep edebilirler.

Girişimci beyan ettiği bilgi ve belgeleri her zaman güncel tutmakla yükümlüdür.

Girişimcinin;

 1. Diğer girişimcilere veya yatırımcılara zarar verebilecek davranışlarda bulunması veya
 2. Girişimci’nin, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile Startupfon.com platformunun veya internet sitesinin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olduğunun Startupfon.com tarafından tespit edilmesi veya
 3. Startupfon.com markalarının itibarına zarar verebilecek davranışlarda bulunması veya
 4. Startupfon.com’a beyan ettiği bilgi ve belgelerde eksiklik veya yanlışlık bulunması veya
 5. Mevzuattan kaynaklanan bir aykırılığın vuk’u bulması halinde

Startupfon.com, Girişimciyi herhangi bir bedel ödemeksizin geçici veya kalıcı olarak derhal Startupfon.com sisteminden çıkarabilir. Üyeliğe ilişkin diğer konular üyelik sözleşmesinde belirlenecektir.

b. Yatırımcı’nın ​​platformdaki ​​yeri​​ ve ​​kullanım ​​koşulları:

Yatırımcı, Startupfon.com platformuna üye olarak, platformdaki Girişimci profillerini inceleyebilir, Girişimciye soru sorabilir ve toplantı talep edebilir.

Yatırımcı, kitlesel fonlamaya ilişkin mevzuat yasalaşıncaya ve Startupfon.com kitlesel fonlama platformu işletmek için gerekli izin ve lisansları alana kadar, Startupfon.com üzerinden Girişimciye online platformda herhangi bir finansman sağlayamaz, herhangi bir nam altında online platformda ödeme yapamaz.

Yatırımcının;

 1. Diğer girişimcilere veya yatırımcılara zarar verebilecek davranışlarda bulunması veya
 2. Yatırımcının, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile Startupfon.com platformunun veya internet sitesinin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olduğunun Startup Fon.com tarafından tespit edilmesi veya
 3. Startupfon.com markalarının itibarına zarar verebilecek davranışlarda bulunması veya
 4. Startupfon.com’a beyan ettiği bilgi ve belgelerde eksiklik veya yanlışlık bulunması veya
 5. Mevzuattan kaynaklanan bir aykırılığın meydana gelmesi halinde Startupfon.com Yatırımcıyı herhangi bir bedel ödemeksizin geçici veya kalıcı olarak derhal Startupfon.com sisteminden çıkarabilir. Üyeliğe ilişkin diğer konular üyelik sözleşmesinde belirlenecektir.

3. STARTUP​​FON ’ UN ​​SORUMLULUK ​​SINIRI

 • Startupfon.com kitlesel fonlamaya ilişkin mevzuat yasalaşıncaya, mevzuat uyarınca gerekli izin ve lisansları alıp tüm gereklilikleri yerine getirinceye kadar herhangi bir kitlesel fonlama faaliyeti yürütmez bağış, sermaye veya başkaca bir nam altında fonlama saiki ile yatırımcıdan veya üçüncü kişilerden asla para, mevduat, fon ve sair kıymet toplayamaz. Bu nedenle, bu platformun mevcut faaliyeti, hükümetten veya sair kamu kurumundan izin alınarak icra edilen imtiyazlı faaliyet olmamakla, Startup Fon’un hafif kusurlarından hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • İstanbul Startup Angels, Startupfon.com ve buna bağlı hizmetlerde kendi kontrolü dışında gerçekleşen teknik arızalar dahil olmak üzere mücbir sebepler veya benzer sebeplerle oluşacak aksaklıklardan ve kesintilerden sorumlu değildir. Startupfon.com ve buna bağlı hizmetlere ilişkin içerik ve hizmetlerin kalitesi, doğruluğu, güncelliği, güvenirliği, güvenliği, performansı, amaca uygunluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın açık veya zımni hiçbir garanti verilmemektedir.
 • Startupfon.com yalnızca yer sağlayıcı olup, hiçbir şekilde içerik kontrolü yapmaz, Girişimci yahut Yatırımcı tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmez ve işbu bilgilerin eksik olmaması yahut yanıltıcı olmasından sorumlu tutulamaz. Startupfon.com ziyaretçilerin bu internet sitesinde yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği eylemler ya da uğradığı zararlardan sorumlu değildir.
 • Girişimciler ve Yatırımcılar, kendilerine münhasıran temin edilen kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden sorumludurlar. Kullanıcı adı, şifre veya sair hesap bilgilerinin üyenin kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve/veya bu sebeple uğrayabileceği her türlü zarar dolayısıyla Startup Fon’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Startupfon.com, internet sitesi üzerinden kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin işlettiği internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere bağlantı (=link) verebilir. Bu bağlantılar, ilgili internet sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesini ya da içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir açık veya zımni beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. İnternet sitesi üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu internet sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler ya da bunların içeriği hakkında Startupfon.com veya İstanbul Startup Angels’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır

4. STARTUP​​FON ’ UN​ ​FİKRİ ​​MÜLKİYET ​​HAKLARI

Startupfon.com ve buna bağlı tüm yazılım, kaynak kodu ve diğer unsurların tasarımı, içeriği, ara yüzü, yazılım kodları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Startupfon.com ve buna bağlı tüm yazılım, kaynak kodu ve hizmetlere ilişkin tüm unsurlar Startup Fon’a aittir ve önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz, ters mühendislik yapılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tercüme edilemez, yeniden yayınlanamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz.

Startupfon.com ve buna bağlı hizmetlerde yer alan bilgi ve veriler kullanıcıların yalnızca kişisel kullanımı için sunulmaktadır ve hiçbir şekilde ticari amaçlar veya resmi değerlendirmeler için referans alınamaz veya kullanılamaz. Startup Fon, kullanıcıların Startupfon.com ve buna bağlı tüm hizmetlerde yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği işlemlerden ya da bunlar nedeniyle uğradığı zararlardan sorumlu değildir. Reşit olmayan kullanıcılar Startupfon.com ve buna bağlı tüm hizmetleri kullanamazlar.

5. GİZLİLİK ​​VE ​​KİŞİSEL ​​VERİLERİN​ ​İŞLENMESİ

Startupfon.com platformunda beyan ettiğiniz ve veya sair yollar ile Startup Fon’un edindiği kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen Kişisel Veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve KVKK kapsamında size tanınan haklar Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Çerez Politikası’nda (“Aydınlatma Metni”) yer almaktadır. Yatırımcı veya Girişimci olarak Startupfon.com platformuna üye olarak işbu Aydınlatma Metni’ne ve Aydınlatma Metni içerisinde yer alan ve açık rızanızı gerektiren kişisel veri işleme türlerinin her birine açık rıza vermektesiniz.

6. UYGULANACAK ​​HUKUK ​​VE ​​YETKİLİ ​​MAHKEME

İşbu Kullanım Koşulları Türk hukukuna tabidir. Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanabilecek her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İRTİBAT​​ BİLGİLERİ:

Startupfon.com​​ yöneticisi:
E-mail: ​destek@startupfon.com

Ticaret​​ Unvanı:​ İstanbul Melek Yatırımcı Merkezi Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi
MERSİS​​ No:​​ 0481056719239353
Ticaret ​​Sicil ​​No: ​​796900
Adres:​ Esentepe mahallesi, Talatpaşa cad. No:5 34394 Şişli, İstanbul

Kapat


Zaten hesabınız var mı? Oturum aç
Şifremi Unuttum

Kategorisine Göre Benzer Girişimler