İyi Bir MVP Nasıl Olmalıdır?

Blog resmi

Kısaltması MVP olan “Minimum Viable Product”, hedef kitlenizden feedback alabilmek ve pazara giriş yapabilmek için ana ürününüzün en az eforla üretildiği modeldir. Bu çalışma, spesifik bir ürün ya da hizmeti deneyimlenecek olan erken müşteri kitlesini hedefler. AR-GE sürecinde oluşan fikirlerin onaylanmasını desteklemek amacıyla sunulan ürün içeriği olarak da ifade edilebilecek bu kavramının Türkçe karşılığı “Minimum Uygulanabilir Ürün” olarak karşımıza çıkar.

Özellikle teknoloji ve yazılım sektörlerinde mevcut ürünün geliştirilmesi için alınan geri bildirimlerin değerlendirilmesine katkı sağlayan bu çalışma, ilgili ürünlerin tüketici profili tarafından doğrulanmasında ve yenilenmesinde önemli bir yer kaplar. MVP’nin temel amacı, ekiplerin tüketicilerden gelen verileri değerlendirmesi ve yeni ürün sürümleri oluşturulmasına yardımcı olması olarak açıklanır. İyi bir MVP, yeni ürün geliştirme sürecinde fark yaratan geri bildirimleri içermelidir.

MVP Uygulamalarının Hedefi Nedir?

İşletmeler ve şirketler için MVP uygulamalarının temel hedefleri şunlardır:

  • Seçili ürünün minimum süre içerisinde piyasaya sürülmesi.
  • Ürün tasarımında ve AR-GE sürecinde ürüne ayrılan toplam yatırımın kullanımından önce fikrin test edilmesi.
  • Şirketlerin hedef kitle ve rakip analizleri ile birlikte, sektörde bulunan açıkları belirleyebilmesi.

Bu çalışmaların en geçerli hedefi, total bir ürünü sunmadan önce oluşturulan fikrin sektördeki karşılığının belirlenmesidir. Bu çalışma, tüketici ihtiyaçlarına cevap vermeyen ürünlerin fark edilmesini ve bu konuda yatırımlar gerçekleştirilmesini engelleyebilir. Mevcut kaynakların doğru kullanılması, tüketici beklentilerini karşılayan ürünlerin inovasyonlarının yapılması için güçlü bir zemin oluşturur.

İyi Bir MVP Çalışmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşlevsellikten önce tasarım gibi konularda daha çok efor harcayan bir MVP, işletmelere beklentileri karşılayan geri dönüşler sağlayamayabilir. İyi bir MVP ortaya çıkarmak için dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılara aşağıda sizler için yer verdik.

Önceliklerin Belirlenmesi

MVP süreçlerinde karşılaşılan sorunlardan biri de işletmelerin temel amaçlarını belirleme konusunda yaşadıkları zorluklardır. Yeni bir fikre veya projeye sürekli bir ekleme yapmak, alınacak faydanın olası kapasitesini düşürebilir. Bu noktada önceliklerin belirlenmesi, önemli yer tutar ve tüketici ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen öncelikler, sunulacak ürünün de daha fazla memnuniyet yaratmasını destekler.

Tasarım Aşaması

Bir projenin ya da fikrin, tüketici kitlesi tarafından ilgi çekmesi ve onaylanması için tasarım aşamasına öncelik tanınmalıdır. Ancak MVP sürecinde, tasarım kadar işlevselliğin de eşit derece önem taşıdığı unutulmaması gereken en önemli detaylardan biridir. İşlevselliğinden emin olunan projelerin geliştirilmesi ve tasarımlarının güçlendirilmesi gerekir.

MVP Çalışmalarının Faydaları

Doğru şekilde kurgulanmış bu süreç, işlevsellik gibi önemli birçok fayda sağlar. İyi bir MVP çalışmasının sunduğu bazı öne çıkan faydaları sizler için aşağıda derledik.

İşlevsellik Faktörü

İyi bir MVP için ürün ya da hizmetin temel işlevlerinin belirlenmesi önerilir. Uygulama aşamasına odaklanmadan önce fikirlerin test edilmesi ve geri bildirimlerin biriktirilmesi çalışmanın başarısını destekler. Bu uygulamaların işlevsellik faktörü, projelerin sektöre çok daha hızlı sunulmasına ve üretim maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olur.

Test Aşaması

İyi bir MVP, içerisinde mutlaka test kolaylığı barındırmalı ve işletmeler, söz konusu süreçte ürünlerinin temel sürümlerini kontrol etme imkânı bulmalıdır. Üzerinde yeterli seviyede araştırma yapılmış olan bir projenin uygulama aşamasına geçmeden önce test edilmesi, ürünün çok daha geniş kitlelerle buluşturulmasını sağlar.

Geri Bildirimler

İyi bir MVP süreci yönetimi, tüketici kitlesinin fikir ve görüşlerini objektif şekilde değerlendirmeyi içerir. Projenin nihai sürümü hakkındaki tüketici fikirleri, ürünün geliştirilmesine ve yenilenmesine katkı sağlar. Hedef kitle ihtiyaçlarının tam ve doğru olarak karşılanması için bu uygulamalar önemli yer tutar.

Sektörde Bilinirlik

Doğru şekilde gerçekleştirilen MVP çalışmaları, oluşturulan tekliflerin hedef kitle tarafından kabul ya da reddedildiğini objektif şekilde analiz edebilmeyi gerektirir. Hedef kitle istek ve ihtiyaçlarına yönelik üretim gerçekleştirmek, iyi bir süreç yönetimi ile mümkündür ve bu çalışma beraberinde sektörde bilinirliği getirir.

Üretim Bütçesinin Efektif Kullanılması

MVP geliştirmek, işletmelerin üretim bütçelerinin efektif kullanılması noktasında etkin çözümler sunar. Tüketicilerden iletilen geri bildirimler doğrultusunda, mevcut kaynaklar doğru şekilde kullanılabilir. Minimum gider maksimum fayda denklemi, sürecin nasıl yönetildiği ile doğru orantılıdır.

Siz de iş fikriniz doğrultusunda ortaya çıkardığınız ürün ya da hizmetlerin MVP süreci kapsamında deneyimlenmesini sağlayarak, hedef kitlenizin geri bildirimleri ile iyileştirme yapabilirsiniz. Bu çalışma ile yatırımcılara somut sonuçlar sunma şansı elde ederek fonlama alma şansınızı yüksek oranda artırabilirsiniz. İş fikrinize en uygun yatırımcılarla bir araya gelmek için buraya tıklayın!

Diğer blog yazılarımız
Oyun Teorisi: Oyun Geliştiricileri için Analitik bir Araç
Girişiminizin Başarısını Sağlayan 3 Faktör
Türkiye'de Oyun Sektörü: Dün, Bugün ve Yarın
Girişimin Hukuki Aşamaları
Girişim Yatırımcılığı Sözlüğü
Fintech Girişimleri: Finansın Dijital Dönüşümü
Girişimcilik 101: VC Finansmanı ve Sonrası
 Girişimcilik 101 
Venture Capital 101: Risk Sermayesi
Globalde Co-Investment
Co-Investment 101: Ortak Yatırım Rehberi
Bir Start-up için Ekip Ne Kadar Önemli?
Tohum Yatırım Nedir?
Metaverse Bir Trend Mi? Geleceği Ne Ölçüde Etkileyebilir?
Elevator Pitch Nasıl Olmalıdır?
Startup Marketing 101- Girişimciler için Marketing Rehberi
Startupfon'un 2022 Yılı Nasıl Geçti