Venture Capital 101: Risk Sermayesi

Blog resmi

Risk sermayesi fonları (VC Funds), öz sermaye karşılığında yeni başlayanlara sermaye sağlayan havuzlaşmış yatırım araçlarıdır. Startupfon-Blog’da bu hafta sizler için, venture capital stratejisi, risk sermayesi fonu ve nasıl para kazandırdığı konularına değindik. Dünya çapında yüksek büyüme gösteren girişimler için hayati bir finansman kaynağı olan risk sermayesi, iş yaratma ve ekonomik üretkenliği teşvik etmede de önemli bir rol oynar. Dünyanın en büyük şirketlerinin çoğu (Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, vb.) girişim kapitalistlerinin (VC’ler) finansmanı ve tavsiyesi ile başladı ve şuan ABD’deki halka arzların neredeyse yarısını oluşturmuş bir şekilde devam ediyor. Risk sermayedarları büyük getiriler umuduyla girişimlere riskli yatırımlar yaparlar. Son yıllarda endüstrideki hızlı büyüme ile birlikte her zamankinden daha fazla VC daha fazla sermaye yatırımı yaparak devam etmektedir.

Risk Sermayesi Fonu Nedir?

Risk sermayesi fonları, bu şirketlerdeki mülkiyet karşılığında girişimlere yatırım yapan havuzlaşmış yatırım araçlarıdır. Bu yatırımlar kamu piyasasına sunulmaz yani bir tür özel sermayedir.  Risk sermayesi fonları yatırımcılar için farklı getiriler sağlar. En yaygın getiri şekli, ilk halka arz (IPO) veya başka bir şirketten satın alma ( Liquidity Event ) sonrasında getiri alma şeklidir. Bir risk sermayesi fonunun yöneticisine “genel ortak” (GP) denir. Bir GP, bir yatırımcı ağından para toplamaktan, yatırımcıları seçmekten ve fonun tüm operasyonel, muhasebe ve yasal yönlerini denetlemekten sorumludur. Bir GP, pazarın belirli bir bölümünü ve/veya yatırım aşamasını hedefleyen yatırımları seçmek için genellikle bir yatırım tezini takip eder. Bir risk sermayesi fonundaki yatırımcılara “sınırlı ortaklar” (LP’ler) denir. Genellikle yüksek net değerli bireyler veya girişim varlık sınıfına maruz kalmak isteyen diğer finansal kurumlardır.  Risk sermayesi fonları genellikle birkaç tane büyük kazanan umarken bazılarının başarısız olmasını bekleyerek bir dizi girişime yatırım yapar. Çoğu girişim yatırımı için tipik zaman ufku 6-10 yıldır. 

Risk Sermayesi Fonları Nasıl Para Kazandırır?

Bir risk sermayesi fonu bir şirkete yatırım yapar ve daha sonra şirket yatırımcılar için getiri sağlayan bir halka arz veya satın alma yaşayana kadar sonraki turlarda gelecekteki finansmanı potansiyel olarak sağlayan yatırımı izler. VC getirileri bir güç yasası dağıtımını takip eder, bu da birçok şirketten oluşan bir portföye yapılan bir homerun yatırımının tüm fon için büyük getiriler üretebileceği anlamına gelir. Risk sermayesi fonları erken aşama şirketlere yatırım yaptığından, bu yatırımlar yüksek derecede risk taşır. Bu yatırımların yüksek getiri potansiyeli, bu riski almayı teşvik etmeye yardımcı olur. Startupfon, yatırımcılara girişim ekosistemine ve risk sermayesi anlaşmalarına ulaşmanın bir yolunu sunmaktadır.

Diğer blog yazılarımız
Oyun Teorisi: Oyun Geliştiricileri için Analitik bir Araç
Girişiminizin Başarısını Sağlayan 3 Faktör
Türkiye'de Oyun Sektörü: Dün, Bugün ve Yarın
Girişimin Hukuki Aşamaları
Girişim Yatırımcılığı Sözlüğü
Fintech Girişimleri: Finansın Dijital Dönüşümü
Girişimcilik 101: VC Finansmanı ve Sonrası
 Girişimcilik 101 
Globalde Co-Investment
Co-Investment 101: Ortak Yatırım Rehberi
Bir Start-up için Ekip Ne Kadar Önemli?
Tohum Yatırım Nedir?
Metaverse Bir Trend Mi? Geleceği Ne Ölçüde Etkileyebilir?
Elevator Pitch Nasıl Olmalıdır?
İyi Bir MVP Nasıl Olmalıdır?
Startup Marketing 101- Girişimciler için Marketing Rehberi
Startupfon'un 2022 Yılı Nasıl Geçti